Cộng đồng lớp 10A5 THPT Trung Phú

http://trungphu.triky.vn/
http://trungphu.triky.vn/

Buổi Sáng

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

SHDC

Thể dục

Anh

/

2

Vi tính

Thể dục

Anh

/

3

Vi tính

Hoá

Quân sự

Toan

/

4

Văn

Hoá

Quân sự

Toan

/

5

Văn

Toán

 

Toan

/

Buổi Chiều

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Toán

Anh

Toán

CN

2

Toán

Anh

Toán

Sinh

Sử

3

GDCD

Địa

Hoá

Văn

4

CN

Địa

Hoá

Văn

5

Anh

Hoá

Văn

SHCN

 

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...